Kokybiškos prekės grąžinimo sąlygos

Apsisprendę įsigytą kokybišką prekę grąžinti, tai padaryti galite per 14 dienų, skaičiuojant nuo prekės gavimo dienos (grąžinti galima visas prekes, išskyrus tas, kurios paminėtos sąraše pavadinimu: „Sąrašas, kokių prekių grąžinti negalima“).

Kokybiškos prekės grąžinimo atveju keliamos kelios papildomos sąlygos:

 • Prekės pakuotė turi būti nepažeista;
 • Kartu su ja turi būti likusios visos etiketės ir apsauginiai maišeliai ir produktas turi atrodyti lygiai taip pat, kaip jį įsigijus;
 • Gaminį grąžinti reikia nepanaudotą, švarų ir tokios pačios komplektacijos, kokią gavote.

Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinimą jei prekė grąžinama ne pilnos komplektacijos;

 • Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos taip pat.

Jei pažeistas bent vienas punktas iš viršuje paminėtų, prekės grąžinti ir pinigų atgauti nebegalėsite.

Jei atitinkate visus viršuje paminėtus kriterijus ir Jūsų įsigyta prekė nepatenka į negalimų grąžinti prekių sąrašą, tuomet siųskite savo laisvos formos prašymą dėl kokybiškos prekės grąžinimo į el. paštą: eprekyba@idejoskiemui.lt. Prašyme turi būti nurodytas užsakymo numeris , prekės pavadinimas ir grąžinimo priežastis, jei yra matomi defektai reikalingos ir nuotraukos. Gavę Jūsų laišką 1-2 d.d. bėgyje su Jumis susisieksime el. paštu dėl tolimesnių veiksmų.

Klientui tenkantys įsipareigojimai, grąžinant kokybišką prekę:

 • Prieš grąžinant prekę Pardavėjui ją Pirkėjas turės tinkamai supakuoti, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Jei prekė bus pažeista siuntimo metu, pinigai už prekę nebus grąžinami. Pardavėjas neatsako ir už tai jei prekė pasimes siuntimo metu ar bus neteisingai nurodytas gavėjo (šiuo atveju – Pardavėjo) adresas;
 • Grąžinant kokybišką prekę siuntimas ir visos išlaidos susijusios su juo tenka Klientui.

Pinigų grąžinimas už grąžintą kokybišką prekę

 • Pardavėjas turi teisę negrąžinti Klientui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės nebus perduotos Pardavėjui ir nebus jo patikrintos dėl grąžintinai kokybiškai prekei keliamų sąlygų;
 • Jei grąžinta prekė atitiks grąžintinai kokybiškai prekei keliamas sąlygas tai Pirkėjui per 14 nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad prekė atitinka keliamus reikalavimus bus grąžinta: prekės kaina, administracinis mokestis, jei buvo taikytas. Prekių siuntimo išlaidos bus grąžintos jei Klientas atsisakė prekės Pardavėjui dar jos neišsiuntus. Tačiau jei Klientas pranešė apie norą grąžinti prekę jau gavęs ją arba tada kai Pardavėjas prekę jau buvo išsiuntęs tai tokiu atveju siuntimo išlaidos Pirkėjui nebus kompensuojamos;
 • Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą.

Sąrašas, kokių prekių grąžinti negalima:

Pagal Lietuvos Respublikos patvirtintus įstatymus šios prekės nėra grąžinamos:

 • tabakas ir tabako gaminiai;
 • parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai;
 • fotografijos ir kinematografijos prekės;
 • spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai;
 • audiniai;
 • kiliminė grindų danga, išskyrus kilimus ir kilimėlius;
 • megzti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai drabužiai;
 • kūdikių drabužėliai;
 • pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai;
 • siūti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai;
 • liemenėlės, juosmenys, korsetai ir panašūs dirbiniai;
 • perlai, brangakmeniai, taurieji metalai ir jų dirbiniai, išskyrus dirbtinę bižuteriją;
 • mašinos ir mechaniniai įrenginiai;
 • elektros mašinos ir įrenginiai, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai;
 • antžeminio transporto priemonės;
 • laivai, valtys ir plaukiojantys įrenginiai;
 • optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai;
 • laikrodžiai;
 • muzikos instrumentai;
 • ginklai ir šaudmenys;
 • baldai, patalynės reikmenys, šviestuvai;
 • žaislai, žaidimai, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis;
 • meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai;
 • augalai, gyvūnai ir tinkamos kokybės maisto prekės;
 • sveriamos ir matuojamos prekės, kurios Kliento pageidavimu buvo specialiai paruoštos, atpjautos, supjaustytos, pasiūtos pagal užsakymą ir panašiai.

Nekokybiškos prekės grąžinimo sąlygos

Jei įtariate, kad įsigijote nekokybišką prekę arba netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, arba neatitinka gamintojo nurodytų specifikacijų tai galite reikalauti:

 1. Jei nekokybiškos prekės defektas yra gedimas tai galite reikalauti, kad Pardavėjas pašalintų gedimą jei yra įmanoma jį pašalinti;
 2. Jūsų įsigytai prekei pritaikyti nuolaidą, atitinkančią dėl trūkumų prarastą vertę;
 3. Galite produktą pasikeisti į identišką geros kokybės produktą, išskyrus tuos atvejus, kai produkto trūkumai yra nežymūs arba atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
 4. Prekę galite grąžinti, o Pardavėjui nustačius, jog grąžinta prekė turi žymių defektų, atgauti pinigus. Pinigų grąžinimo terminas 14 kalendorinių dienų skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo apie prekės defektus.

Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš 4 pateiktų alternatyvų.

Siųskite savo laisvos formos prašymą dėl nekokybiškos prekės grąžinimo į el. paštą: eprekyba@idejoskiemui.lt Prašyme turi būti pateikta sąskaitą faktūrą už įsigytą prekę, garantiją patvirtinantis dokumentas (jei jis buvo išduotas) ir aiškiai aprašyta tos prekės grąžinimo priežastis, o jei yra išorinių defektų tai turi būti pateiktos ir nuotraukos. Gavę Jūsų laišką 1-2 d.d. bėgyje su Jumis susisieksime el. paštu dėl tolimesnių veiksmų.

Pirkėjo teisės ir tenkantys įsipareigojimai, grąžinant nekokybišką prekę:

 • Pirkėjas turi teisę grąžinti nekokybišką prekę per jos įsigijimo dokumente nurodytą garantijos terminą;
 • Prieš grąžinant prekę Pardavėjui ją Pirkėjas turės tinkamai supakuoti, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Jei prekė bus pažeista siuntimo metu, pinigai už prekę nebus grąžinami. Pardavėjas neatsako ir už tai jei prekė pasimes siuntimo metu ar bus neteisingai nurodytas gavėjo (šiuo atveju – Pardavėjo) adresas;
 • Grąžinant tokią prekę iš pradžių siuntimas ir visos išlaidos susijusios su juo tenka Pirkėjui;
 • Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas grąžinimo išlaidas (Pardavėjui tenkančios grąžinimo išlaidos gali būti ne didesnės nei kad išlaidos, kurias Pirkėjas patyrė siųsdamasis prekes);
 • Jei nesutinkate, kad Jūsų įsigyta nekokybiška prekė būtų pakeista į identišką kokybišką prekę tai tokiu atveju, Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turės grąžinti Pirkėjui jo patrirtas ne tik grąžinimo, bet ir siuntimo išlaidas.

Pinigų grąžinimas už grąžintą nekokybišką prekę

 • Pinigų grąžinimo terminas 14 kalendorinių dienų skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo apie prekės defektus;
 • Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą;
 • Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį;
 • Atskiros Pardavėjo netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantijos dokumentuose (jei tokie buvo gauti kartu su preke).

 Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes

 • Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės tai Pirkėjas privalo ne vėliau nei per 7 darbo dienas informuoti apie tai el. paštu eprekyba@idejoskiemui.lt;
 • Gavęs šią informaciją Pardavėjas privalo pasiimti tokias prekes ir savo sąskaita pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes;
 • Kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus, įskaitant ir Pirkėjo patirtas siuntimo išlaidas per 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo tos dienos kai prekės grįžo pas Pardavėją.

Garantijos sąlygos

Kokybės garantija suteikiama visoms mūsų prekėms. Jos galiojimo terminas gali skirtis. Laikotarpis yra nurodytas gaminio aprašyme ir kartu su įsigyto produkto sąskaita-faktūra, kuri atitinka ir garantinį lapą, jei nėra prie prekės pridėto jokio kito gamintojo garantinio lapo.

Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į garantinį centrą ir iš jo, apmoka Pirkėjas;

Garantija nesuteikiama jei:

 • Prekės savybės atitinka jos aprašymą, pateiktą svetainėje idejoskiemui.lt ir prekė yra tinkama naudoti pagal savo paskirtį;
 • prekėms, kurios turi mechaninių pažeidimų, ardymo žymių;
 • prekėms, kurių gedimai atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
 • prekėms, kurios buvo naudotos ne pagal paskirtį;
 • prekėms, kurių serijiniai lipdukai buvo pažeisti;
 • kai prekė sugadinama dėl aplinkos veiksnių (audros, lietaus ir pan.), Force majeure (gaisro, potvynio) ar atsitiktinių išorės veiksnių poveikio (įtampos šuolio ir pan.);
 • prekėms, kurios buvo remontuotos neįgaliotame gamintojo servise;
 • jeigu gedimas atsiranda dėl į įrenginio vidų patekusių skysčių, daiktų ir pan.;
 • jei Pirkėjas nepateikia pirkimo dokumento (sąskaitos faktūros, čekio);
 • gedimams atsiradusiems dėl neoriginalių priedų naudojimo;
 • susidėvinčioms detalėms (laidai, jungtys, akumuliatoriai, laikikliai ir t.t.);
 • informacijai, saugomai informacijos nešikliuose (Išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo nepadengiamos);
 • operacinėms sistemoms, ar kitai programinei įrangai.

Atsiimant prekę svarbu:

 • Atsiimdami prekę parduotuvėje, apžiūrėkite iš karto, ar ji yra nepažeista, pilnos ir tinkamos komplektacijos;
 • Prekę pristačius kurjeriui atkreipkite dėmesį į pakuotę ir jei kylą įtarimų iškart išpakuokite ir patikrinkite. Pastebėtus neatitikimus pažymėkite prekės perdavimo priėmimo dokumente ir, dalyvaujant kurjeriui ar idejoskiemui.lt atstovui, surašykite aktą. Jei neatitikimus, prekės broką ar defektus pamatėte po patvirtinimo savo parašu, kad prekę gavote, negalime prisiimti atsakomybės už tai, kad produktas ar pakuotė pažeista ir netinkamos komplektacijos. Tokiu atveju kokybės garantija bus teikiama tik esant gamykliniam brokui.

Idejoskiemui.lt neatsako už tai, kad parduodamos prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios.  Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

Jei autorizuotas aptarnavimo centras nustatytų, jog Jūsų prekė garantinio laikotarpio metu sugedo nepataisomai dėl gamintojo kaltės (nekokybiška prekė), tokiu atveju iš autorizuoto aptarnavimo centro Jūs gausite pažymą, kurią pateikus mūsų parduotuvėje su pirkimo dokumentu ir garantiniu lapu (jei toks buvo išduotas), turite teisę prašyti pakeisti sugedusią prekę į kitą tokią pačią, o jei tokia pati nebegaminama, turite teisę reikalauti grąžinti Jums sumokėtus pinigus už prekę.

Remiantis LR Civilinio kodekso 6.335 str. pažymime, jog tuo atveju, kai Pirkėjas negali naudotis daiktais, kuriems yra nustatytas kokybės garantijos terminas, dėl nuo Pardavėjo priklausančių kliūčių, garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Pardavėjas tas kliūtis pašalina, o garantijos terminas pratęsiamas tokiam laikui, kurį Pirkėjas negalėjo daiktu naudotis dėl trūkumų, jeigu Pirkėjas tinkamai pranešė Pardavėjui apie pastebėtus trūkumus ir jeigu ko kita nenustatyta pirkimo-pardavimo sutartyje.

Suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos terminas skaičiuojas nuo pirminės prekės įsigijimo datos.